* Lưu ý: Tùy theo cơ địa mỗi người mà sự ảnh hưởng của sản phẩm có hiệu quả khác nhau.